Saltar al contenido principal

Technische informatie

Aanbevelingen

Het niet functioneren of een defecte katalysator, kan een gevolg zijn van een probleem of storing elders. Het alleen vervangen van de katalysator zal het probleem niet altijd volledig wegnemen. Wij zouden u daarom op het navolgende willen attenderen:

Zijn de motorafstellingen juist

Meerdere problemen in een katalysator kunnen ontstaan als gevolg van een slecht afgestelde motor. Als een motor buiten de juiste specificaties wordt gebruikt kan onnodige slijtage en schade aan zowel de katalysator en de motor ontstaan. The schade is vaak het gevolg van een onjuiste lucht/brandstof verhouding, een te late of te vroege ontsteking, een vertraging van de vonk zelf, etc. Al deze omstandigheden kunnen leiden tot een falende katalysator.

Onverbrande brandstof bereikt de katalysator, of gebruik van niet voorgeschreven brandstof

De brandstof, die zorgt voor de aandrijfenergie, mag alleen in de verbrandingskamers tot ontbranding komen. Alle brandstof die onverbrand de verbrandingskamers weer verlaat zal in het uitlaatsysteem komen, waar het alsnog kan ontbranden door de hoge omgevingstemperatuur in de katalysator. Hierdoor kan de katalysator oververhit raken en smelten. Mogelijke redenen hiervoor zijn; een defecte lambda sensor; defecte spruitstukken; defecte kleppen, etc...

Olie of antivries bereikt de katalysator

Olie of antivries die het uitlaatsysteem bereiken kunnen de doorgang door de katalysator belemmeren. Door de vorming van as die de keramische wanden bedekken. Deze afzetting van asdeeltjes kan tot twee verschillende problemen leiden: ten eerste kan het de katalysator verhinderen in het bewerken van gasstroom en ten tweede, doordat de asdeeltjes de poriën in de katalysator verstoppen loopt de tegendruk op en kan er zelfs gas en warmte terug de motor in lopen. In dat geval kan de motor uitlaatgassen ontvangen in de verbrandingskamer, waardoor de prestatie van de volgende motorcyclus vermindert. Het gevolg is een duidelijk verlies van vermogen en oververhitting van motoronderdelen. Mogelijke oorzaken zijn: versleten kleppen, versleten onderdelen, slechte naden, etc...

Defecte bougies of bougiekabels (ontsteking problemen)

Bougies die niet of slecht vonken waardoor onverbrande benzine in het uitlaatsysteem kan komen, deze benzine verbrand in de katalysator door de hoge omgevingstemperatuur. Hierdoor kan het keramiek in de katalysator gedeeltelijk of geheel smelten? De bougies en de bedrading daarvan moeten met regelmaat worden gecontroleerd en vervagen bij schade of slijtage.

Defecte lambda sonde

Een fout in de lambda sonde geeft een foutieve meting van de hoeveelheid uitlaatgas, waardoor de informatie die naar de controle eenheid wordt gestuurd kan leiden tot een te rijk mengsel. Hierdoor kan het keramiek in de katalysator smelten. Een te arm mengsel is ook mogelijk. Het voertuig zal dan mogelijk de periodieke controle niet doorkomen, omdat de gevormde koolwaterstoffen niet worden omgezet in onschadelijke elementen wanneer deze de katalysator passeren.

Breuk in de ophanging van katalysator en/of uitlaatsysteem

Het keramiek in de katalysator is gemaakt van een breekbaar, licht en dun materiaal. Het wordt beschermd door een dikke isolerende lag welke het keramiek op de plaats houdt en het tevens beschermd tegen schade. Echter, diepe deuken of gebroken en slechten steunen van het uitlaatsysteem kunnen leiden tot het breken van het keramiek. Eenmaal gebroken komt het keramiek los te zitten, waarbij het keramiek de doorgang van gassen kan blokkeren, waardoor de tegendruk oploopt, met als gevolg een te hoge temperatuur van de motor en een vermindering van het vermogen. In sommige gevallen kan het keramiek in kleine stukjes uiteenvallen. De katalysator zal dan uiteindelijk leeg zijn.

U zult begrijpen dat het falen van een katalysator als gevolg van een probleem of storing elders niet kunnen worden aangemerkt als garantie.